top of page

Om mWorks

mWorks är ett personligt och skräddarsytt stöd som man alltid har med sig i fickan.

 

Tanken är att mWorks ska bli en plats där man kan hämta energi och ta avstamp för att komma vidare. mWorks ger insikt kring vilket stöd som finns, vilka strategier man kan använda och hjälper användaren att skapa en plan framåt.

 

mWorks gör användaren mer delaktig i sin arbetsåtergång och det förändrar processen för alla; för individen, vården, myndigheter och arbetsgivaren.

Varför mWorks?

Psykisk ohälsa kan drabba alla och är den vanligaste anledningen till sjukskrivning idag. Långa sjukskrivningar med förlorade arbeten som följd gör att man riskerar hamna utanför samhället.

 

Trots omfattningen på problemet saknas det effektiva metoder och samordning mellan olika myndigheter och med arbetsgivare. Även en enklare orientering för den som mår dåligt och behöver hitta en väg framåt saknas. 

 

mWorks bidrar till en lösning genom att göra den sjukskrivne delaktig så att man själv kan styra sin process och samordna de resurser man behöver.

Vem kan använda mWorks?

mWorks är ett digitalt hjälpmedel för personer som är sjukskrivna på grund av depression eller ångest. Under sjukskrivningen blir många osäkra på vad de vill och kan, och vem som kan ge dem stöd tillbaka till arbetet. Man funderar på vad som gör att man mår dåligt, vilka strategier som kan fungera och hur man tar sig vidare för att börja arbeta igen.

 

mWorks vänder det svåra till det möjliga och hjälper den sjukskrivne att bli delaktig, att hitta motivation, planera och få överblick över sin situation. 

Hur fungerar mWorks?

mWorks tar med dig genom dina känslor och tankar och hjälper dig fokusera på det du kan, hur du mår och låter dig överväga nya strategier och mål. Vad ledde fram till din sjukskrivning och vad motiverar dig tillbaka? Vem kan ge dig stöd och vad behöver fungera för dig på jobbet? mWorks guidar dig genom enkla steg. 

Arbetsåtergång som det är nu:

Arbetsåtergång enligt mWorks:

Vad är unikt med mWorks?

Vid sedvanliga insatser sätter man en diagnos och slår fast vad som inte fungerar. mWorks gör tvärtom och fokuserar på det som fungerar. mWorks kombinerar strategier från Supported Employment (SE) och Kognitiv Beteende Terapi (KBT). Utvecklingen har gjorts tillsammans med personer som själva upplevt psykisk ohälsa och sjukskrivning. Även arbetsgivare, personal från vård, kommun, och försäkringskassa samt system- och spelutvecklare och forskare har inkluderats i processen.

Kan jag prova mWorks?

mWorks kommer erbjudas till deltagare i de forskningsprojekt vi genomför fram till 2023. Tanken är att alla ska kunna använda mWorks efter det.

Varför erbjuds mWorks i vården?

Vården är ofta det första man kommer till när man blir sjukskriven. Läkaren skriver sjukintyget och underlaget för sjukskrivningen och vårdpersonalen jobbar med rehabilitering och samordning och kan ge stöd i processen tillbaka. Att erbjuda mWorks i vården faller sig därför naturligt, även om man använder mWorks genom hela processen tillbaka. Läs mer för vårdpersonal och andra här.

Se hur mWorks fungerar för dig som erbjuder stöd och rehabilitering.

bottom of page